Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET , kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net , PO BOX 595, 170 00 Praha 7

Volte Pravý Blok www.cibulka.net-transparentní stálý účet pro dary a příspěvky ze státního rozpočtu

Volte Pravý Blok www.cibulka.net-transparentní stálý účet pro dary  a příspěvky ze státního rozpočtu
STÁLÝ ÚČET VE FIO

(Pokud se rozhodnete naši politickou stranu Volte Pravý Blok www.cibulka.net finančně podpořit, zákon vyžaduje od dárce následující údaje, bez kterých musíme každý dar vrátit: Jméno a příjmení dárce, jeho datum narození a MÍSTO trvalého bydliště. Pro každý dar nad 1000,-Kč pak zákon vyžaduje uzavřít s dárcem darovací smlouvu. Proto prosím dary nad 1000,-Kč rozdělte na několik částí. Pokud se vám nepodaří zákonem vyžadované údaje vepsat přímo k peněžnímu daru do kolonky Zpráva pro příjemce, uveďte prosím do této kolonky alespoň svůj mail, na který se vám ozveme. Nebo nám pošlete tyto údaje na náš mail Petr.Cibulka@PravyBlok.cz, za což vám předem moc děkujeme!!! Protože vládnoucí vlastizrádná kriminální fízlokracie ruϟϟkých BIS=KGB+GRU naše maily už mnoho let blokuje, vyčkejte prosím na naši odpověď. Pokud naši odpověď nedostanete, pak poslední možností je přímý osobní kontakt s námi, a to každoročně ve státní svátky 1. 5. a 28. 10. v Praze na Strossmayerově náměstí, 300 metrů od stanice metra C Vltavská, přímo před kostelem sv. Antonína, od 10 do 12 hodin.
Všichni kromě fízlů jsou zde co nejsrdečněji vítáni!!!)

Volte Pravý Blok www.cibulka.net-transparentní volební účet pro evidenci výdajů na volby do Evropského parlamentu 2024
ÚČET VE FIO